O altă companie a milionarului Stati este falită: Garanție a rămas fără licență

 O altă companie a milionarului Stati este falită: Garanție a rămas fără licență
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat în cadrul ședinței extraordinare din 9 martie 2023, decizia privind retragerea licenței companiei de asigurări Garanție SA pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale), scrie moldstreet.com

Totodată, regulatorul a decis depunerea în instanța de insolvabilitate a cererii introductive privind intentarea procedurii de insolvabilitate. CNPF precizează că toate polițele emise de Garanție sunt și rămân valabile până la expirare.

Din documentul publicat de CNPF rezultă că asiguratorul este într-o situaţia financiară deplorabilă, iar proprietarul (Ascom-Grup/Anatolie Stati) nu ar fi depus suficiente eforturi să salveze compania de la faliment.

Potrivit datelor publicate de CNPF, care citează raportul administratorului special al SA Garanţie, compania de asigurări a terminat anul 2022 cu pierderi de 79,4 milioane lei.

Totodată datoriile totale de 51,7 milioane lei, devansează activele totale de 25,5 milioane lei, respectiv la finele anului 2022 compania înregistra o valoare negativă a activelor nete de 26,2 milioane lei, ceea ce în opinia CNPF este temei legal pentru intentarea procedurii de insolvabilitate.

„Garanţie SA se află într-o stare de incapacitate de executare a obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare încheiate, datorată de o instabilitate financiară profundă”, constată CNPF

În plus Comisia susţine că Garanţie nu se conformează cerinţelor cadrului normativ în vigoare, raportând o rată de solvabilitate de – 235, mult sub nivelul stabilit de actele normative, iar deficitul de captal social al asiguratorului se ridică la 46,2 milioane lei.

Cât despre măsurile de salvgardare pe care trebuia să le ia proprietarul companiei, autoritatea de reglementare menţionează că, prin Hotărârea CNPF nr.43/2 din 01.09.2022, a consemnat nerespectarea de către acţionarul Ascom-Grup SA, în decursul a 5 ani consecutivi, a prevederilor Legii cu privire la asigurări, dar şi neglijarea de către acţionar şi persoanele cu funcţie de răspundere a somaţiilor şi prescripţiilor imperative ale CNPF.

Singurul acționar al Garanție este Ascom-Grup SA (controlat de milionarul Anatolie Stati), capacitatea financiară a căruia, „în mod semnificativ, nu corespunde prevederilor art.29 alin.(21) lit.a) prima liniuță din Legea cu privire la asigurări”.

Reprezentanții companiei nu au comentat deocamdată decizia CNPF, susţinând că nu au avut timp pentru a o analiza.

Aura Mereuta

https://shok.md